1. ankare

  ankare, gammal svensk volymenhet för våta varor.
 2. ankarur

  ankarur, urverk med ankargång.
 3. ankargång

  ankargång, typ av gångmekanism i mekaniska ur där gånghaken är utformad som ett fartygsankare.
 4. anka

  anka, tamform av gräsand.

 5. ankare

  ankare är ett tungt föremål som finns på många båtar och kan sänkas ner till bottnen.
 6. ankare

  ankare, gånghake, del i ett urverk (med ankargång) som överför impulserna från gånghjulet (steghjulet) till balansen (oron) eller pendeln. Se ur.
 7. ankare

  ankare, i många elektromagnetiska apparater (reläer, dragmagneter, ringklockor etc.) benämning på den rörliga delen.
 8. ankare

  ankare, byggnadsterm, infästning eller förstärkning för dragsäkrare förbindelse mellan byggnadsdelar framför allt i murverkskonstruktioner.
 9. ankare

  ankare, huvuddel i en roterande elektrisk maskin.
 10. ankarspel

  ankarspel, manuell eller motordriven anordning för att lägga ut eller ta upp ankare från fartyg.