1. ankarspel

  ankarspel, manuell eller motordriven anordning för att lägga ut eller ta upp ankare från fartyg.
 2. ankarspel

  ank`arspel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ankar--spel-et
  Svensk ordbok
 3. spel

  spel, mekanisk anordning för förflyttning av laster, se vinsch.
 4. shanty

  shanty, rytmisk arbetssång sjungen ombord på segelfartyg för att underlätta tunga kollektiva arbeten med tackel och tåg, ankarspel och pumpar.
 5. arbetssång

  arbetssång, sång, med varierande funktion, utförd under arbete.
 6. vinsch

  vinsch subst. ~en, ~ar el. ~er ORDLED: vinsch-en
  Svensk ordbok
 7. pall

  1pall subst. ~en ~ar ORDLED: pall-en
  Svensk ordbok
 8. spel

  spel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: spel-et
  Svensk ordbok