1. ankra

  ank`ra verb ~de ~t ORDLED: ankr-ar SUBST.: ankrande, ankring
  Svensk ordbok
 2. Ostindiska kompaniet

  Ostindiska kompaniet, svenskt handelskompani som handlade med Östasien, grundat i Göteborg 1731 och formellt upplöst 1813.
 3. James Cook

  Cook, James, född 27 oktober 1728, död 14 februari 1779, brittisk kommendör och upptäcktsresande.

 4. redd

  redd, område utanför en hamn där fartyg kan ankra för t.ex. förrådskomplettering eller i avvaktan på kajplats i hamnbassäng eller hamndocka.
 5. bankfiske

  bankfiske, fiske som bedrevs på de stora fiskebankarna med segelfartyg, s.k. bankskutor.
 6. Cap Arcona

  Cap Arcona, tyskt passagerarfartyg, byggt 1927 i Hamburg.
 7. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 8. rouen

  rouen, fransk ankras med vildandsfärg.
 9. husbåt

  husbåt, båt med överbyggnad, vars huvuduppgift är att fungera som bostad.
 10. hamn

  hamn, plats där fartyg kan ankra och förtöja för skydd, lastning, lossning och uppläggning.