1. anläggningsverksamhet

  anläggningsverksamhet, uppförande av kraftverk, befästningar, industrianläggningar o.d. samt anläggningar för vatten, avlopp, el och gas och för kommunikationer, idrott och rekreation m.m.
 2. anläggare

  anläggare kallas en person som arbetar inom den del av byggnadsindustrin som ägnar sig åt anläggningsverksamhet.
 3. anläggning

  anläggning med ett skjutvapen innebär att skytten lägger vapenkolven mot axeln för att avge skott.
 4. anläggningsmaskin

  anläggningsmaskin, sammanfattande benämning på maskiner avsedda för husbyggnads- och andra anläggningsarbeten och som vanligtvis är flyttbara från plats till plats.
 5. anläggningsarrende

  anläggningsarrende, en arrendeform där arrendatorn har rätt att uppföra och bibehålla anläggning på marken.
 6. anläggningstillgång

  anläggningstillgång, fast tillgång, sådan tillgång som ett företag anskaffat med avsikt att bruka eller inneha en längre tid.
 7. anläggningslagen

  anläggningslagen, lag (1973:1149) genom vilken man kan åstadkomma att fastigheter samverkar om en anläggning som de är i behov av.
 8. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 9. anlägga

  an`lägga verb anlade anlagt, pres. anlägger ORDLED: an--lägg-er SUBST.: anläggande, anläggning
  Svensk ordbok
 10. anläggningsplats

  an`läggningsplats subst. ~en ~er ORDLED: an-lägg-nings--plats-en
  Svensk ordbok