1. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 2. Caesar

  Caesar (Gajus Julius Caesar), född 13 juli 100 f.Kr., död 15 mars 44 f.Kr., romersk fältherre och statsman.

 3. vinter

  vinter, den kallaste delen av året i områden med tempererat klimat eller polarklimat.
 4. yazidier

  yazidier, yezidier, jezidier, jezider, jesidier, benämning på en religiöst definierad etnisk grupp; uppskattningsvis närmare 700 000.

 5. finska kriget

  finska kriget, krig mellan Sverige och Ryssland 1808–09.

 6. allmän handling

  allmän handling, handling som förvaras hos en myndighet och som antingen inkommit dit eller upprättats där.
 7. Sigfrid

  Sigfrid, enligt legenden engelsk missionär och ärkebiskop av York, helgon.
 8. höst

  höst, övergångsårstiden mellan sommar och vinter i områden med tempererat klimat eller polarklimat.
 9. EU–Turkiet-avtalet

  EU–Turkiet-avtalet, överenskommelse om återtagande av migranter och flyktingar som anlänt till EU via Turkiet, antagen 2016.

 10. sommar

  sommar, den varmaste delen av året i områden med tempererat klimat eller polarklimat.