1. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 2. Caesar

  Caesar (Gajus Julius Caesar), född 13 juli 100 f.Kr., död 15 mars 44 f.Kr., romersk fältherre och statsman.

 3. sommar

  sommar, den varmaste delen av året i områden med tempererat klimat eller polarklimat.
 4. Goa

  Goa, delstat i västra Indien; 3 700 km 2, 1,5 miljoner invånare (2011).
 5. spridning

  spridning, inom biologin en process varunder individer aktivt förflyttar sig eller passivt förflyttas utan återvändo från en punkt (ofta födelseplatsen) till en annan (jämför flyttning).
 6. yazidier

  yazidier, yezidier, jezidier, jezider, jesidier, benämning på en religiöst definierad etnisk grupp; uppskattningsvis närmare 700 000.

 7. finska kriget

  finska kriget, krig mellan Sverige och Ryssland 1808–09.

 8. argonauterna

  argonauterna, de ca 50 grekiska sagohjältar som på skeppet Argo och under ledning av Jason seglade till Kolchis vid Svarta havet för att hämta det gyllene skinnet.
 9. vår

  vår, övergångsårstiden mellan vinter och sommar i områden med tempererat klimat eller polarklimat.
 10. höst

  höst, övergångsårstiden mellan sommar och vinter i områden med tempererat klimat eller polarklimat.