1. anlag

  anlag, inom utvecklingsbiologin odifferentierad cellgrupp i embryot som kommer att ge upphov till en kroppsdel eller ett organ; inom genetiken detsamma som arvsanlag eller gen.
 2. anlag

  an`lag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an--lag-et
  Svensk ordbok
 3. religiöst anlag

  religiöst anlag, benägenhet till religiös erfarenhet.
 4. anlagstest

  anlagstest, test som mäter förutsättningar (anlag) för t.ex. inlärning, se anlagsprov.
 5. anlagsbärare

  anlagsbärare, individ som har en gen för ett recessivt nedärvt arvsanlag, t.ex. för en sjukdom, som inte kommer till uttryck men som kan föras vidare till nästa generation.
 6. anlagsprov

  anlagsprov, anlagstest, prov som används för att bestämma en persons förutsättningar för t.ex. en viss färdighet, studier eller lämplighet för ett visst yrke.
 7. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
 8. anlagstest

  an`lagstest subst. ~et el. ~en, plur. ~ el. ~er ORDLED: an-lags--test-et
  Svensk ordbok
 9. anlagsbärare

  an`lagsbärare subst. ~n äv. anlagsbärarn, plur. ~, best. plur. anlagsbärarna ORDLED: an-lags--bär-ar-en
  Svensk ordbok
 10. naturligt urval

  naturligt urval, naturlig selektion , biologisk process där omvärldsfaktorer påverkar genetiskt olika individer i en population så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till kommande generation.