1. anmälningsplikt

  anmälningsplikt, skogsvårdsterm: i skogsvårdslagen (1979:429) inskriven skyldighet för skogsägaren att till länets skogsvårdsstyrelse anmäla avverkning om minst 0,5 hektar som föranleder anläggande av ny skog.
 2. anmälningsplikt

  anmälningsplikt, juridisk term som innebär skyldighet för en del yrkesutövare eller myndigheter att göra anmälan om vissa sakförhållanden till viss myndighet.
 3. anmälningsskyldighet

  anmälningsskyldighet, skyldighet att till en myndighet anmäla något.
 4. anmäla

  an`mäla verb anmälde anmält, pres. anmäler ORDLED: an--mäl-er SUBST.: anmälande, anmälning (till 1); anmälan
  Svensk ordbok
 5. anmälan

  an`mälan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas anmälningar ORDLED: an--mäl-an
  Svensk ordbok
 6. anmälningstid

  an`mälningstid subst. ~en ~er ORDLED: an-mäl-nings--tid-en
  Svensk ordbok
 7. anmälning

  an`mälning subst. ~en ~ar ORDLED: an--mäl-ning-en
  Svensk ordbok
 8. bordläggningsplenum

  bordläggningsplenum, sammanträde med riksdagen då inga beslut fattas i sakfrågor utan där främst ärenden anmäls och bordläggs.
 9. brexit

  brexit, benämning på Storbritanniens utträde ur EU. 

 10. Ådalshändelserna

  Ådalshändelserna, konflikt 1931 i Ådalen, där en militär trupp öppnade eld mot demonstrerande arbetare.