1. Röda armén

  Röda armén, försvarsmakt som Lenin 1918 skapade av rödgardister och tsartrupper för att försvara det bolsjevikiska Ryssland mot Tyskland och antirevolutionär inre opposition.

 2. brottslighet

  brottslighet, kriminalitet, gemensam term för begångna straffbelagda handlingar.
 3. profession

  profession, i allmänt språkbruk detsamma som yrke; i samhällsvetenskaplig terminologi ofta snävare definierat som yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad.
 4. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 5. målsägande

  målsägande kallas den som har blivit utsatt för ett brott och som har anmält det till polisen.
 6. flottan

  flottan, tidigare ett vapenslag inom den svenska marinen.
 7. dold brottslighet

  dold brottslighet, den del av den faktiska brottsligheten som inte kommer till uttryck i kriminalstatistiken.
 8. CE-märkning

  CE-märkning, obligatoriskt anbringande av ett av EU antaget märke, CE-märket, på produkter som uppfyller grundläggande hälso-, miljö- eller säkerhetskrav i EU-direktiv.
 9. flottning

  flottning, transport av lösa stockar i rinnande vatten ( strömflottning eller lösflottning) eller av virkesbuntar över sjöar eller längs en kust ( sjöflottning, havsflottning eller buntflottning).
 10. kallelse å okända borgenärer

  kallelse å okända borgenärer, förfarande som syftar till att fastställa omfattningen av en fysisk eller juridisk persons skuldsättning, t.ex. när bouppteckning sker efter en avliden eller vid upplösning av bolag och föreningar.