1. anmärkning

  anmärkning, form för att kräva ansvar av statsråden enligt 1809 års regeringsform.
 2. Anmärkaren

  Anmärkaren, oppositionstidning, utgiven i Stockholm 1816–29.
 3. anmärkningsmål

  anmärkningsmål, mål angående statlig revisors anmärkning mot en statlig myndighets räkenskaper eller medelsförvaltning.
 4. anmärka

  an`märka verb anmärkte anmärkt, pres. anmärker ORDLED: an--märk-er SUBST.: anmärkande, anmärkning
  Svensk ordbok
 5. anmärkning

  an`märkning subst. ~en ~ar ORDLED: an--märk-ning-en
  Svensk ordbok
 6. anmärkningsvärd

  an`märkningsvärd adj. anmärkningsvärt ORDLED: an-märk-nings--värd
  Svensk ordbok
 7. identitetspolitik

  identitetspolitik, strategi för att stärka enskilda gruppers position i samhället. 

 8. reportage

  reportage, anskaffning av nyheter för olika massmediers räkning (”vara ute på reportage”) samt den genre i vilken dessa nyheter presenteras.
 9. fastighetsköp

  fastighetsköp, transaktion genom vilken ägaren överlåter sin fastighet.
 10. Fermats förmodan

  Fermats förmodan, påståendet att den diofantiska ekvationen xn + yn = zn saknar icke-triviala heltalslösningar (dvs. xyz ≠ 0) för alla n > 2.