1. annaler

  annaler är årsböcker eller årskrönikor med exempelvis händelser som är presenterade i tidsföljd, år för år.
 2. annaler

  anna´ler subst., plur. ORDLED: ann-al-er
  Svensk ordbok
 3. Geografiska Annaler

  Geografiska Annaler, vetenskaplig tidskrift utgiven av Svenska sällskapet för antropologi och geografi.
 4. Annales maximi

  Annales maximi har sitt ursprung i den tavla den romerske översteprästen (pontifex maximus) varje år satte upp på sin ämbetslokal, med en förteckning över ämbetsmän, präster och viktigare händelser.
 5. Annalen der Physik

  Annalen der Physik, berömd tysk tidskrift i fysik, grundad 1790 (under titeln Journal der Physik).
 6. årböcker

  årböcker, annan benämning på annaler.
 7. annalist

  annalist, person som författar annaler (bedriver annalistik).
 8. Stockholms skärgård

  Stockholms skärgård, skärgårdsområde öster om Stockholm med tiotusentals öar, holmar och skär; ca 1 700 km 2 varav ca 530 km 2 land.
 9. Fernand Braudel

  Braudel, Fernand, född 24 augusti 1902, död 28 november 1985, fransk historiker, professor vid Collège de France från 1949, president för VI e Section (samhällsvetenskaper) vid École Pratique des Hautes Études i Paris 1956–72.
 10. Andrej Kolmogorov

  Kolmogorov, Andrej, 1903–87, sovjetisk matematiker, professor vid universitetet i Moskva och – hittills – världens främste sannolikhetsteoretiker.