1. annaler

  annaler, historiska källor i vilka händelser och fakta är arrangerade i kronologisk ordning, år för år, utan annat egentligt sammanhang.
 2. Dmitrij Mendelejev

  Mendelejev, Dmitrij, född 27 januari (8 februari enligt nya stilen) 1834, död 20 januari (2 februari enligt nya stilen) 1907, rysk kemist, professor i Sankt Petersburg, vid polytekniska institutet 1864–66 och vid universitetet 1867–90.

 3. krönika

  krönika, historisk framställning, företrädesvis från medeltiden, där det sammanhållande bandet utgörs av de skildrade händelsernas tidsföljd.
 4. Annales maximi

  Annales maximi har sitt ursprung i den tavla den romerske översteprästen (pontifex maximus) varje år satte upp på sin ämbetslokal, med en förteckning över ämbetsmän, präster och viktigare händelser.
 5. Tacitus

  Tacitus ( Publius [osäkert] Cornelius Tacitus), född ca 55 e.Kr., död efter 117, romersk ämbetsman och historiker.
 6. Antoine Laurent de Lavoisier

  Lavoisier, Antoine Laurent de, född 26 augusti 1743, död 8 maj 1794, fransk naturforskare.
 7. Annalesskolan

  Annalesskolan, benämning på en grupp franska historiker som har som målsättning att skriva historia som en helhet av ekonomiska, sociala och mentala mönster – i stället för som en svit av snabba politiska händelser.
 8. Thomas Thomson

  Thomson, Thomas, 1773–1852, brittisk (skotsk) kemist, professor 1817–41 i Glasgow, där han inrättade det första kemiska undervisningslaboratoriet i Storbritannien.
 9. Heinrich Hertz

  Hertz, Heinrich, 1857–94, tysk fysiker, professor i Karlsruhe 1885–89 och i Bonn från 1889.
 10. socialhistoria

  socialhistoria, forskningsfält inom historievetenskapen som anlägger ett socialt perspektiv på de mänskliga relationerna.