1. annalist

  annalist, person som författar annaler (bedriver annalistik).
 2. annalist

  annalis´t subst. ~en ~er ORDLED: ann-al-ist-en
  Svensk ordbok
 3. Annales maximi

  Annales maximi har sitt ursprung i den tavla den romerske översteprästen (pontifex maximus) varje år satte upp på sin ämbetslokal, med en förteckning över ämbetsmän, präster och viktigare händelser.
 4. kronograf

  kronograf, ur, t.ex. armbands- och fickur, med stoppursmekanism.
 5. kronograf

  kronograf, instrument för registrering av ett fysikaliskt förlopps (t.ex. luftfuktighetens) variation över tiden.
 6. Licinius

  Licinius, den mest betydande plebejiska nobilitetssläkten i den romerska republiken, sannolikt av etruskisk härkomst.
 7. romerska riket

  romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.