1. Kofi Annan

  Annan, Kofi, 1938–2018, ghanansk diplomat, FN:s generalsekreterare 1997–2006.

 2. Anna Netrebko

  Netrebko, Anna, född 1971, rysk opera- och konsertsångerska (sopran).

 3. Anna Nordqvist

  Nordqvist, Anna, född 1987, golfspelare.

 4. Anna Norrie

  Norrie, Anna, född Pettersson, 1860–1957, sångerska.
 5. annan

  annan [an`- el. an´-] pron., best. sing. andra, maskulinum andre, plur. andra ORDLED: ann-an
  Svensk ordbok
 6. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 7. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 8. vållande till annans död

  vållande till annans död, brott som innebär att någon av oaktsamhet orsakar en annan människas död.
 9. DNA

  DNA, deoxiribonukleinsyra, den makromolekyl som utgör genomet (arvsmassan) hos alla kända levande organismer (huvudkomponent i kromosomer) samt hos flera virus.

 10. pollination

  pollination, pollinering, hos växter transporten av pollenkorn från den plats där pollenet bildas, till pistillens märke eller direkt till fröämnet.