1. annater

    annater, från 1400-talet benämning på avgifter som man erlade till den romerska kurian när man fick ett kyrkligt ämbete (jämför beneficium).
  2. tecken

    tecken, till vardags och ofta i filosofin en företeelse som ”står för” en annan (t.ex. en bokstav, ett språkljud); i lingvistik och semiotik däremot en enhet av uttryck och innehåll (ljudet och dess innebörd).
  3. italienska viner

    italienska viner. Italien har ett bredare spektrum av vintyper än något annat land.