1. annex

  annex, fristående eller med huvudbyggnad förenad, underordnad byggnad tillhörande större anläggning som herrgård, hotell, sjukhus eller skola.
 2. annexion

  annexion, annektionannektering, folkrättslig term, innebärande att en stat med tvingande makt övertar och med sig införlivar annan stats territorium.

 3. annex

  annex´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an-nex-et
  Svensk ordbok
 4. klimatkonventionen

  klimatkonventionen, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), FN-fördrag som slöts vid Riokonferensen 1992.

 5. annexförsamling

  annexförsamling, (dotter)församling i ett pastorat (tidigare gäll) där annan församling är huvud- eller moderförsamling; i ekonomiskt hänseende likställd med en moderförsamling.
 6. annexsjukhus

  annexsjukhus, sjukhus knutet till annat, större sjukhus och avsett för konvalescens, rehabilitering, långvård etc.
 7. annexion

  annexion el. annektion [-ekʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: an-nex-ion-en, an-nekt-ion-en
  Svensk ordbok
 8. Mykene

  Mykene (grekiska Mykēnai eller Mykēnē), arkeologisk fyndort 11 km norr om Argos, Grekland.
 9. ziqqurat

  ziqqurat, ziqqurrat, zikkurat, ziggurat, trappstegsformat tempeltorn.
 10. växtskyddsmedel

  växtskyddsmedel, pesticider , bekämpningsmedel som används inom jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk.