1. annihilation

  annihilation, process varigenom en fundamental partikel (lepton eller kvark) vid kollision med sin antipartikel förintas och övergår i andra former av energi.
 2. antimateria

  antimateria är uppbyggd på motsvarande sätt som alla fysiska kroppar i vår observerbara omgivning, med den skillnaden att den består av antiatomer och antipartiklar i stället för atomer och elementarpartiklar.
 3. Natalie Portman

  Portman, Natalie, född 1981, amerikansk skådespelerska.

 4. positronium

  positronium , väteliknande bundet tillstånd av en elektron och en positron.
 5. högenergiastrofysik

  högenergiastrofysik, studiet av mycket energirika processer i universum genom den energirika strålning som de ger upphov till.
 6. annihilation

  annihilation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: an-nihil-at-ion-en
  Svensk ordbok
 7. Frédéric Joliot-Curie

  Joliot-Curie, Frédéric, född 19 mars 1900, död 14 augusti 1958, fransk fysiker och kemist, gift från 1926 med Irène Joliot-Curie.
 8. intermediär vektorboson

  intermediär vektorboson, sammanfattande namn på partiklarna W ± och Z 0 som förmedlar den svaga växelverkan mellan elementarpartiklar.
 9. J/Psi-meson

  J/Psi-meson, egentligen J/Ψ-meson, bundet tillstånd av en charmkvark och en anticharmkvark, dvs. ett charmoniumtillstånd med spinn 1 och massa 3 095 MeV eller mer än tre gånger protonens massa.
 10. Jennifer Jason Leigh

  Leigh (egentligen Morrow), Jennifer Jason, född 1962, amerikansk skådespelerska.