1. annons

  annons är ett meddelande som avsändaren har betalat för att få publicera.
 2. slaveri

  slaveri, dels personlig ofrihet, dels ett system för hållande av slavar, med eller utan stöd i lagen.
 3. annons

  annons [-ån´s el. -åŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: an-nons-en
  Svensk ordbok
 4. annonsering

  annonsering, användning av annonser i ett bestämt, oftast kommersiellt syfte.
 5. annonsbyrå

  annonsbyrå, alternativ benämning på reklambyrå.
 6. annonsblad

  annonsblad, regelbundet utgiven, gratisdistribuerad publikation innehållande huvudsakligen annonser.
 7. utgift

  utgift är pengar eller annan ersättning som någon betalar för att köpa något.
 8. reklam

  reklam är ett sätt att marknadsföra en vara eller en tjänst för att övertyga människor att köpa den.
 9. Västergötlands Annonsblad

  Västergötlands Annonsblad, ortstidning, grundad i Skara 1899.
 10. Gustaf de Laval

  de Laval, Gustaf, 1845–1913, ingenjör och industriman, född i Orsa.