1. anod

  anod, den elektrod i en elektrolytisk cell eller ett urladdningsrör som är förbunden med strömkällans positiva pol.
 2. anodisering

  anodisering, omvandling av en metalls ytskikt till oxid genom elektrolys.
 3. anodiskt skydd

  anodiskt skydd, korrosionsskydd av metall genom höjning av elektrodpotentialen (t.ex. genom ökad belastning av anoden), så att metallen överförs till passivt tillstånd.
 4. elektrolys

  elektrolys, elektrokemiskt förlopp varvid utifrån tillförd elektrisk energi framkallar en kemisk reaktion.

 5. anodonti

  anodonti, total avsaknad av tänder på grund av uteblivet bildande av tandanlag, en ovanlig defekt som är del i en större rubbning i den ektodermala utvecklingen (jämför ektoderm).
 6. anod

  anod [-o´d el. -å´d] subst. ~en ~er ORDLED: an-od-en
  Svensk ordbok
 7. bränslecell

  bränslecell, elektrokemisk cell med yttre tillförsel av ett bränsle (i allmänhet vätgas) och en oxidant (syrgas, ofta luftsyre).

 8. ädel metall

  ädel metall, metall med hög elektrodpotential (fri korrosionspotential) i en galvanisk spänningsserie.
 9. jon

  jon, laddad partikel som kan betraktas som uppkommen genom att en atom eller grupp av atomer avgivit eller upptagit en eller flera elektroner.
 10. offeranod

  offeranod, galvanisk anod, metallelektrod som elektriskt ansluts till en metallkonstruktion för katodiskt skydd av denna i fuktig miljö.