1. anod

  anod är den elektrod som är kopplad till den positiva polen hos en strömkälla, till exempel ett batteri.
 2. anod

  anod [-o´d el. -å´d] subst. ~en ~er ORDLED: an-od-en
  Svensk ordbok
 3. anodstrålar

  anodstrålar, positiva atomjoner, i regel metalljoner, som med stor hastighet utgår från anoden i ett urladdningsrör.
 4. anodoxidering

  anodoxidering, äldre benämning på anodisering.
 5. anodisering

  anodisering, omvandling av en metalls ytskikt till oxid genom elektrolys.
 6. anodlikriktare

  anodlikriktare används för omvandling av växelström till (pulserande) likström och består av en eller två dioder.
 7. Anodonta

  Anodonta, det vetenskapliga namnet på släktet dammusslor.
 8. anodonti

  anodonti, total avsaknad av tänder på grund av uteblivet bildande av tandanlag, en ovanlig defekt som är del i en större rubbning i den ektodermala utvecklingen (jämför ektoderm).
 9. Anodorhynchus

  Anodorhynchus, det vetenskapliga namnet på ett släkte papegojfåglar omfattande vissa arapapegojor.
 10. anodiskt skydd

  anodiskt skydd, korrosionsskydd av metall genom höjning av elektrodpotentialen (t.ex. genom ökad belastning av anoden), så att metallen överförs till passivt tillstånd.