1. anomi

  anomi, samhälleligt tillstånd av regellöshet eller normlöshet.
 2. anomi

  anomi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: a-nom-in
  Svensk ordbok
 3. Anomiidae

  Anomiidae, det vetenskapliga namnet på en marin familj musslor med ett tjugotal arter, varav tre i skandinaviska vatten.
 4. normlöshet

  normlöshet, inom sociologin detsamma som anomi.
 5. Ate

  Ate, den gudinna som enligt grekisk tro fick människorna att i blind förhävelse ådra sig skuld genom onda handlingar.
 6. mål–medelschemat

  mål–medelschemat, sociologisk typologi, konstruerad av Robert Merton för klassificering av möjliga förhållningssätt till godtagna mål och medel i samhället.
 7. konformism

  konformism, beteende inriktat på att vara i harmoni med och efterleva de regler och normer som råder i den grupp eller i det samhälle man tillhör och identifierar sig med.
 8. Robert K Merton

  Merton, Robert King, 1910–2003, amerikansk sociolog, professor vid Columbia University 1947–79.
 9. Émile Durkheim

  Durkheim, Émile, född 15 april 1858, död 15 november 1917, fransk samhällsvetare, professor i pedagogik och sociologi vid bl.a. Sorbonne.