1. anomi

  anomi, samhälleligt tillstånd av regellöshet eller normlöshet.
 2. anomi

  anomi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: a-nom-in
  Svensk ordbok
 3. Anomiidae

  Anomiidae, det vetenskapliga namnet på en marin familj musslor med ett tjugotal arter, varav tre i skandinaviska vatten.
 4. Émile Durkheim

  Durkheim, Émile, född 15 april 1858, död 15 november 1917, fransk samhällsvetare, professor i pedagogik och sociologi vid bl.a. Sorbonne.
 5. Robert K Merton

  Merton, Robert King, 1910–2003, amerikansk sociolog, professor vid Columbia University 1947–79.
 6. Ate

  Ate, den gudinna som enligt grekisk tro fick människorna att i blind förhävelse ådra sig skuld genom onda handlingar.
 7. konformism

  konformism, beteende inriktat på att vara i harmoni med och efterleva de regler och normer som råder i den grupp eller i det samhälle man tillhör och identifierar sig med.
 8. normlöshet

  normlöshet, inom sociologin detsamma som anomi.
 9. mål–medelschemat

  mål–medelschemat, sociologisk typologi, konstruerad av Robert Merton för klassificering av möjliga förhållningssätt till godtagna mål och medel i samhället.