1. anor

  anor, människors förfäder, efter kön delade i anfäder och anmödrar.
 2. anor

  a`nor subst., plur. ORDLED: an-or
  Svensk ordbok
 3. anortit

  anortit, vanligen färglöst, mer eller mindre genomskinligt mineral, som är bergartsbildande bland vissa basiska och ultrabasiska magmabergarter, t.ex. anortosit.
 4. anorektal

  anorektal, som har med nedersta delen av ändtarmen att göra.
 5. anorki

  anorki, avsaknad av testikel.
 6. anortoklas

  anortoklas, mineral vars fysikaliska egenskaper liknar dem hos mikroklin.
 7. anortosit

  anortosit, magmatisk, oftast grovkristallin bergart, som huvudsakligen består av plagioklas (mestadels andesin–labrador).
 8. anorexi

  anorexi, aptitlöshet, vanlig vid olika kroppsliga sjukdomar och psykiska störningar.
 9. anorak

  anorak, angorak, ursprungligen grönlandseskimåernas med kapuschong försedda överplagg, som tillverkas av tunna skinn.
 10. anorogen

  anorogen, adjektiv som betecknar en geologisk bildnings fristående karaktär i förhållande till en orogen process.