1. anorexia nervosa

  anorexia nervosa, ordagrant ’nervös aptitlöshet’.
 2. anorak

  anorak, angorak, ursprungligen grönlandseskimåernas med kapuschong försedda överplagg, som tillverkas av tunna skinn.
 3. anorexi

  anorexi, aptitlöshet, vanlig vid olika kroppsliga sjukdomar och psykiska störningar.
 4. anor

  anor, människors förfäder, efter kön delade i anfäder och anmödrar.
 5. anorektal

  anorektal, som har med nedersta delen av ändtarmen att göra.
 6. anor

  a`nor subst., plur. ORDLED: an-or
  Svensk ordbok
 7. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 8. anorogen

  anorogen, adjektiv som betecknar en geologisk bildnings fristående karaktär i förhållande till en orogen process.
 9. anortoklas

  anortoklas, mineral vars fysikaliska egenskaper liknar dem hos mikroklin.
 10. anortit

  anortit, vanligen färglöst, mer eller mindre genomskinligt mineral, som är bergartsbildande bland vissa basiska och ultrabasiska magmabergarter, t.ex. anortosit.