1. anorexia nervosa

  anorexia nervosa, ordagrant ’nervös aptitlöshet’.
 2. anor

  anor, människors förfäder, efter kön delade i anfäder och anmödrar.
 3. anorexi

  anorexi, aptitlöshet, vanlig vid olika kroppsliga sjukdomar och psykiska störningar.
 4. anorak

  anorak, angorak, ursprungligen grönlandseskimåernas med kapuschong försedda överplagg, som tillverkas av tunna skinn.
 5. anorektal

  anorektal, som har med nedersta delen av ändtarmen att göra.
 6. anorki

  anorki, avsaknad av testikel.
 7. anor

  a`nor subst., plur. ORDLED: an-or
  Svensk ordbok
 8. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 9. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 10. anortit

  anortit, vanligen färglöst, mer eller mindre genomskinligt mineral, som är bergartsbildande bland vissa basiska och ultrabasiska magmabergarter, t.ex. anortosit.