1. anordna

  an`ordna verb ~de ~t ORDLED: an--ordn-ar SUBST.: anordnande, anordning
  Svensk ordbok
 2. kvinnlig rösträtt

  kvinnlig rösträtt är kvinnors rätt att rösta i ett val till nationella representationer, som riksdag och parlament.

 3. centriol

  centriol, cylinderformig cellorganell hos djur och vissa svampar och alger, bestående av nio fibriller parallellt anordnade i en ring.

 4. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 5. plasmider

  plasmider, utanför kromosomerna belägna relativt små DNA-segment som kan påträffas hos bakterier och svampar samt i växters mitokondrier.
 6. åsiktsfrihet

  åsiktsfrihet, rätt för varje individ att fritt ge uttryck för sina åsikter.
 7. mötesfrihet

  mötesfrihet, enligt regeringsformen frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk.
 8. Black Lives Matter

  Black Lives Matter, global opinionsrörelse med ursprung i USA vars syfte är att synliggöra polisvåld och rasism.

 9. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).
 10. Olof Palme

  Palme, Olof, född 30 januari 1927, död 28 februari 1986, politiker (socialdemokrat), statsminister 1969–76 och från 1982, statsråd dessförinnan 1963–69; jämför släktartikel Palme.