1. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 2. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 3. litteraturvetenskap

  litteraturvetenskap, den forskning vars föremål är litteraturen och den litterära processen, dvs. den litterära textens tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering.

 4. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 5. Bern

  Bern, huvudstad i Schweiz och i kantonen Bern, belägen i landets nordvästra del, vid floden Aare; 128 800 invånare (2014).
 6. välgörenhet

  välgörenhet, filantropi , osjälvisk hjälp till människor som är i nöd eller att hjälpa sämre lottade.
 7. shih tzu

  shih tzu, brittisk hundras, med ursprung i Tibet och Kina, inom FCI-grupp 9 (före 1994 inom gruppen dvärghundar).
 8. revision

  revision, inom redovisning den granskning i efterhand av ett företags eller annan organisations redovisning och förvaltning som görs i syfte att ge upplysning om redovisningens tillförlitlighet och om ledningens sätt att förvalta organisationen.
 9. centrala ämbetsverk

  centrala ämbetsverk, riksomfattande förvaltningsmyndigheter som lyder direkt under regeringen.
 10. parodi

  parodi, medveten förvrängning i förlöjligande syfte av vanligen välbekanta och högaktade diktverk, varvid förebildens innehåll förändras medan dess form behålles; jämför travesti.