1. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 2. anor

  anor, människors förfäder, efter kön delade i anfäder och anmödrar.
 3. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 4. litteraturvetenskap

  litteraturvetenskap, den forskning vars föremål är litteraturen och den litterära processen, dvs. den litterära textens tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering.

 5. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 6. tomte

  tomte, gestalt i folktron.
 7. oligarki

  oligarki betyder att det är några få personer som bestämmer.

 8. centrala ämbetsverk

  centrala ämbetsverk, riksomfattande förvaltningsmyndigheter som lyder direkt under regeringen.
 9. kägelspel

  kägelspel, kägel, spel (sporter) där det gäller att med klot slå ned käglor.
 10. bichon frisé

  bichon frisé, fransk och belgisk hundras inom FCI-grupp 9 (före 1994 inom gruppen dvärghundar), även ingående i den grupp närbesläktade sällskapshundsraser som kallas bichons (barbichons).