1. anortit

  anortit, vanligen färglöst, mer eller mindre genomskinligt mineral, som är bergartsbildande bland vissa basiska och ultrabasiska magmabergarter, t.ex. anortosit.
 2. andesin

  andesin, vanligen färglöst fältspatmineral, tillhörande plagioklaserna.
 3. bytownit

  bytownit, ett något blåaktigt, mörkgrått mineral, tillhörande plagioklaserna.
 4. albit

  albit, ett vanligen färglöst, genomskinligt fältspatmineral, som är bergartsbildande bland såväl magmatiska som metamorfa bergarter.
 5. fältspater

  fältspater, fältspatgruppen, stor grupp bergartsbildande mineral tillhörande tektosilikaterna.
 6. labrador

  labrador, grått till nästan svart mineral tillhörande plagioklaserna.
 7. plagioklaser

  plagioklaser, kalknatronfältspater, serie av gråa och vita mineral tillhörande fältspaterna.
 8. gabbro

  gabbro, vanligen mörkgrå till svart, grovkorning, basisk magmabergart tillhörande djupbergarterna.