1. anpassad studiegång

  anpassad studiegång innebär att en elev i grundskolan får ändrad timplan, alltså mindre eller mer tid för vissa ämnen och ibland praktik på en arbetsplats.
 2. naturligt urval

  naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva.

 3. anpassa

  an`passa verb ~de ~t ORDLED: an--pass-ar SUBST.: anpassande, anpassning
  Svensk ordbok
 4. feminism

  feminism, social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män.

 5. älg

  älg, europeisk älg, Alces alces, art i familjen hjortdjur.
 6. fascism

  fascism är en politisk rörelse.
 7. integration

  integration kallas processen när något förenas med något annat.

 8. åsna

  åsna, egentligen afrikansk vildåsna, Equus africanus, art i familjen hästdjur.
 9. sibirisk tiger

  sibirisk tiger är en underart i familjen kattdjur och är världens största kattdjur.
 10. realism

  realism betyder att vara medveten om verkligheten.