1. feminism

  feminism, social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män.

 2. älg

  älg, europeisk älg, Alces alces, art i familjen hjortdjur.
 3. integration

  integration kallas processen när något förenas med något annat.

 4. naturligt urval

  naturligt urval, naturlig selektion , biologisk process där omvärldsfaktorer påverkar genetiskt olika individer i en population så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till kommande generation.
 5. autonoma nervsystemet

  autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet hos människa och djur som inte står direkt under viljans inflytande och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, t.ex. blodcirkulation, andning, matsmältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar.
 6. fascism

  fascism är en politisk rörelse.
 7. åsna

  åsna, egentligen afrikansk vildåsna, Equus africanus, art i familjen hästdjur.
 8. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 9. assimilation

  assimilation kallas det när en person i en minoritetsgrupp överger sin kultur för att anpassa sig till en majoritet. Ordet används framför allt inom samhällsvetenskap för att beskriva hur det går till när människor måste leva på ett visst sätt i ett samhälle.

 10. sibirisk tiger

  sibirisk tiger är en underart i familjen kattdjur och är världens största kattdjur.