1. naturligt urval

  naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva.

 2. feminism

  feminism, social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män.

 3. älg

  älg, europeisk älg, Alces alces, art i familjen hjortdjur.
 4. åsna

  åsna, egentligen afrikansk vildåsna, Equus africanus, art i familjen hästdjur.
 5. fascism

  fascism är en politisk rörelse.
 6. integration

  integration kallas processen när något förenas med något annat.

 7. sibirisk tiger

  sibirisk tiger är en underart i familjen kattdjur och är världens största kattdjur.
 8. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 9. jorden

  jorden, latin Tellus, symbol ⊕, den tredje planeten i solsystemet räknat från solen.

 10. autonoma nervsystemet

  autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet hos människa och djur som inte står direkt under viljans inflytande och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, t.ex. blodcirkulation, andning, matsmältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar.