1. feminism

  feminism, social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män.

 2. naturligt urval

  naturligt urval, naturlig selektion , biologisk process där omvärldsfaktorer påverkar genetiskt olika individer i en population så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till kommande generation.
 3. åsna

  åsna, egentligen afrikansk vildåsna, Equus africanus, art i familjen hästdjur.
 4. integration

  integration kallas processen när något förenas med något annat.

 5. känguruer

  känguruer, Macropodidae, familj fåframtandade pungdjur med ca 65 arter i Australien, på Tasmanien samt på Nya Guinea och en del omgivande öar.
 6. älg

  älg, europeisk älg, Alces alces, art i familjen hjortdjur.
 7. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 8. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 9. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 10. realism

  realism betyder att vara medveten om verkligheten.