1. åldrande

  åldrande, senescens, att en organism eller konstruktion gradvis bryts ned och blir allt ömtåligare tills den inte längre fungerar.

 2. biodling

  biodling, näringsgren vars utövare håller främst honungsbin ( Apis mellifera) och utnyttjar dem som producenter av honung och vax samt som pollinatörer.
 3. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 4. gräsand

  gräsand, Anas platyrhynchos, art i fågelfamiljen Anatidae, underfamiljen simänder.
 5. gnagare

  gnagare, enkeltandade gnagare, Rodentia (tidigare Glires), ordning däggdjur som har världsvid utbredning och omfattar ca 1 800 arter.

 6. taktik

  taktik, i militära sammanhang läran om användningen av militära förband för att i strid med eller under annan motverkan från en motståndare nå en lokal framgång, t.ex. att tillintetgöra, försvaga, fördröja eller störa honom, att ta eller hålla viktig terräng, att skydda egen verksamhet eller anläggning eller bekämpa motståndarens.
 7. skråväsen

  skråväsen, ett system för organisation i synnerhet av hantverk där yrkesutövarna är sammanslutna i föreningar, skrån, med särskilda privilegier.
 8. vildkanin

  vildkanin, Oryctolagus cuniculus, art i familjen harar och kaniner.

 9. anpassning

  an`passning subst. ~en ~ar ORDLED: an--pass-ning-en
  Svensk ordbok