1. Robert Wayne Clower

  Clower, Robert Wayne, 1926–2011, amerikansk nationalekonom, professor vid Northwestern University 1957–71, University of California, Los Angeles, 1971–86 och vid University of South Carolina, Columbia, från 1986.
 2. Stockholmsskolan

  Stockholmsskolan, en grupp svenska nationalekonomer som från slutet av 1920-talet till slutet av 30-talet utvecklade inflations- och sysselsättningsteorin samt analyserade stabiliseringspolitikens förutsättningar.
 3. transportmedel

  transportmedel, medel med vilka transporter av föremål (godstransport) och personer (persontransport) utförs till lands, till sjöss eller i luften.
 4. mimikry

  mimikry, mimicry, förhållandet att individer av en art (mimaren) till det yttre liknar individer av en annan, mer eller mindre obesläktad art (modellen).
 5. evolution

  evolution, inom biologin förändring (utveckling) av organismernas ärftliga egenskaper över tiden.
 6. mimicry

  mimicry äv. mimikry [mim´ikry el. mim´ikri] subst. ~n ORDLED: mimi-cryn, mimi-kryn
  Svensk ordbok