1. massajer

  massajer, masaier, maasai, ett nilo-saharisktalande folk i södra Kenya (840 000) och norra Tanzania (300 000).
 2. kris

  kris, inom ekonomin plötslig och djupgående förändring av den relativa balans som råder i det cykliska samhällsekonomiska utvecklingsförloppet.
 3. vampyrfilm

  vampyrfilm, undergenre inom skräckfilmen med vampyrer som huvudsakligt skräckelement.

 4. observationsklinik

  observationsklinik [-ʃo`ns-] subst. ~en ~er ORDLED: ob-serv-at-ions--klin-ik-en
  Svensk ordbok
 5. anpassning

  an`passning subst. ~en ~ar ORDLED: an--pass-ning-en
  Svensk ordbok
 6. neuros

  neuros [nevrå´s äv. neurå´s] subst. ~en ~er ORDLED: neur-os-en
  Svensk ordbok