1. anrop

  an`rop subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an--rop-et
  Svensk ordbok
 2. Ganesha

  Ganesha, Ganesa (sanskrit Ganēsa eller Ganapati), hinduisk elefanthövdad gud, med betydelse framför allt i folklig religionsutövning.
 3. reklam

  reklam, vanligen ett av de konkurrensmedel som ett företag använder i sin marknadsföring för att främja försäljningen av en vara eller tjänst.
 4. helgon

  helgon, i kristen tradition människor som är helgade (se helgelse) och som i särskilt hög grad lever i gudsgemenskap och visar det i personligt mod inför martyriet eller i ett kärleksfullt handlande mot andra.
 5. anropa

  an`ropa verb ~de ~t ORDLED: an--rop-ar SUBST.: anropande, anropning; anrop
  Svensk ordbok
 6. Ares

  Ares, den grekiske krigsguden, av romarna identifierad med den italiske krigsguden Mars.
 7. Ungernrevolten

  Ungernrevolten, folkresningen mot kommunistdiktaturen i Ungern oktober–november 1956.

 8. Rigveda

  Rigveda, sanskrit ṛgveda, en hymnsamling som utgör en av den fornindiska vediska religionens grundtexter.
 9. Ådalshändelserna

  Ådalshändelserna, konflikt 1931 i Ådalen, där en militär trupp öppnade eld mot demonstrerande arbetare.
 10. Artemis

  Artemis, grekisk natur- och jaktgudinna, av romarna identifierad med Diana.