1. anrop

  an`rop subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an--rop-et
  Svensk ordbok
 2. reklam

  reklam, vanligen ett av de konkurrensmedel som ett företag använder i sin marknadsföring för att främja försäljningen av en vara eller tjänst.
 3. Ganesha

  Ganesha, Ganesa (sanskrit Ganēsa eller Ganapati), hinduisk elefanthövdad gud, med betydelse framför allt i folklig religionsutövning.
 4. helgon

  helgon, i kristen tradition människor som är helgade (se helgelse) och som i särskilt hög grad lever i gudsgemenskap och visar det i personligt mod inför martyriet eller i ett kärleksfullt handlande mot andra.
 5. Ungernrevolten

  Ungernrevolten, folkresningen mot kommunistdiktaturen i Ungern oktober–november 1956.

 6. anropa

  an`ropa verb ~de ~t ORDLED: an--rop-ar SUBST.: anropande, anropning; anrop
  Svensk ordbok
 7. Ares

  Ares, den grekiske krigsguden, av romarna identifierad med den italiske krigsguden Mars.
 8. vedisk religion

  vedisk religion, den äldsta indiska religionsformen med skriftlig tradition (jämför Veda); andra årtusendet f.Kr. och den äldsta delen av årtusendet närmast f.Kr.
 9. Rigveda

  Rigveda, sanskrit ṛgveda, en hymnsamling som utgör en av den fornindiska vediska religionens grundtexter.
 10. Artemis

  Artemis, grekisk natur- och jaktgudinna, av romarna identifierad med Diana.