1. reklam

  reklam, vanligen ett av de konkurrensmedel som ett företag använder i sin marknadsföring för att främja försäljningen av en vara eller tjänst.
 2. Ganesha

  Ganesha, Ganesa (sanskrit Ganēsa eller Ganapati), hinduisk elefanthövdad gud, med betydelse framför allt i folklig religionsutövning.
 3. dioskurerna

  dioskurerna, (grekiska Dioskouroi ’Zeus gossar’), i grekisk myt tvillingsöner till drottning Leda i Sparta; den ene, Polydeukes (latin Pollux), hade Zeus till far, den andre, Kastor ( Castor), kung Tyndareos.
 4. helgon

  helgon, i kristen tradition människor som är helgade (se helgelse) och som i särskilt hög grad lever i gudsgemenskap och visar det i personligt mod inför martyriet eller i ett kärleksfullt handlande mot andra.
 5. Ares

  Ares, den grekiske krigsguden, av romarna identifierad med den italiske krigsguden Mars.
 6. Ådalshändelserna

  Ådalshändelserna, konflikt 1931 i Ådalen, där en militär trupp öppnade eld mot demonstrerande arbetare.
 7. muserna

  muserna (grekiska Mousai), i antik mytologi sångens, musikens och poesins gudinnor, sedermera även lärdomens.
 8. Ungernrevolten

  Ungernrevolten, folkresningen mot kommunistdiktaturen i Ungern oktober–november 1956.

 9. Apollonia

  Apollonia, kristen martyr, död i Alexandria 249.
 10. Artemis

  Artemis, grekisk natur- och jaktgudinna, av romarna identifierad med Diana.