1. anställningsavtal

  anställningsavtal, ett avtal som träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare för att reglera bl.a. de löne-, pensions- och övriga anställningsförmåner som den anställde åtnjuter.
 2. Anschluss

  Anschluss, Österrikes anslutning till Tyskland 13 mars 1938.
 3. ansvar

  ansvar, moralfilosofiskt, juridiskt och statsvetenskapligt begrepp.
 4. anställningsskydd

  anställningsskydd, arbetstagares rättsliga skydd mot godtycklig eller osaklig uppsägning av anställningsavtalet från arbetsgivarens sida.

 5. Anschlussrörelsen

  Anschlussrörelsen, politisk rörelse som eftersträvade Österrikes anslutning till Tyskland.
 6. Ansgar

  Ansgar, född 801, död 3 februari 865, missionär, ”Nordens apostel”; helgon.
 7. ansvarig utgivare

  ansvarig utgivare, egentligen utgivare, den befattningshavare som enligt tryckfrihetsförordningen tar hela det rättsliga ansvaret för innehållet i en tidning eller tidskrift.
 8. anstalt

  anstalt, institution, inrättning, särskilt för vård och behandling.
 9. Anselm av Canterbury

  Anselm av Canterbury, född ca 1033, död 21 april 1109, filosof och teolog, från 1093 ärkebiskop av Canterbury.
 10. anslag

  anslag, statsanslag, penningtilldelning, belopp i statsbudgeten som efter beslut av riksdagen får användas för ett visst ändamål.