1. ansvarig utgivare

  ansvarig utgivare, egentligen utgivare, den befattningshavare som enligt tryckfrihetsförordningen tar hela det rättsliga ansvaret för innehållet i en tidning eller tidskrift.
 2. anställningsskydd

  anställningsskydd, arbetstagares rättsliga skydd mot godtycklig eller osaklig uppsägning av anställningsavtalet från arbetsgivarens sida.

 3. ansvar

  ansvar, moralfilosofiskt, juridiskt och statsvetenskapligt begrepp.
 4. Anschluss

  Anschluss, Österrikes anslutning till Tyskland 13 mars 1938.
 5. Anschlussrörelsen

  Anschlussrörelsen, politisk rörelse som eftersträvade Österrikes anslutning till Tyskland.
 6. anställningsavtal

  anställningsavtal, ett avtal som träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare för att reglera bl.a. de löne-, pensions- och övriga anställningsförmåner som den anställde åtnjuter.
 7. Ansgar

  Ansgar, född 801, död 3 februari 865, missionär, ”Nordens apostel”; helgon.
 8. anstalt

  anstalt, institution, inrättning, särskilt för vård och behandling.
 9. ansats

  ansats, musikterm som avser själva startögonblicket för en ton.
 10. anställning

  anställning är en överenskommelse mellan en person och en arbetsgivare om att göra ett visst arbete och få lön för det.