1. Anschluss

  Anschluss, Österrikes anslutning till Tyskland 13 mars 1938.
 2. ansvar

  ansvar betyder ungefär ’att stå till svars’.
 3. ansvarig utgivare

  ansvarig utgivare, egentligen utgivare, den befattningshavare som enligt tryckfrihetsförordningen tar hela det rättsliga ansvaret för innehållet i en tidning eller tidskrift.
 4. Ansgar

  Ansgar, född 801, död 3 februari 865, missionär, ”Nordens apostel”; helgon.
 5. Anschlussrörelsen

  Anschlussrörelsen, politisk rörelse som eftersträvade Österrikes anslutning till Tyskland.
 6. anställningsskydd

  anställningsskydd, arbetstagares rättsliga skydd mot godtycklig eller osaklig uppsägning av anställningsavtalet från arbetsgivarens sida.
 7. anstalt

  anstalt, institution, inrättning, särskilt för vård och behandling.
 8. ansvarsfrihet

  ansvarsfrihet, att aktieägarna vid bolagsstämman i t.ex. i aktiebolag godkänner styrelsens och verkställande direktörens skötsel av företaget under det gångna året.
 9. ansiktsmuskler

  ansiktsmuskler, mimiska muskler, muskler som sitter i pannan, kring ögonbrynen och vid näsroten och som ändrar ansiktets utseende (ansiktsdragen) genom att åstadkomma rynkor i ansiktet, vilka förmedlar olika karaktärsdrag och sinnesstämningar.
 10. anställning

  anställning är en överenskommelse mellan en person och en arbetsgivare om att göra ett visst arbete och få lön för det.