1. ans

  ans subst. ~en ORDLED: ans-en
  Svensk ordbok
 2. ANS-plast

  ANS-plast, SAN-plast , en grupp termoplaster, baserade på akrylo nitril och styren.
 3. Anser

  Anser, det vetenskapliga namnet på släktet ansergäss.
 4. Anse la Raye

  Anse la Raye, stad i västra Saint Lucia; för belägenhet se landskarta Saint Lucia.
 5. Anselm

  Anselm, mansnamn av tyskt ursprung, sammansatt av fornhögtyska ans- ’gud’ och helm ’hjälm’.
 6. Ansgar

  Ansgar, mansnamn av tyskt ursprung, sammansatt av fornhögtyska ans- ’gud’ och gar, ger ’spjut’.
 7. ansergäss

  ansergäss, Anser, släkte gäss med omkring tio arter, i Sverige häckar sädgås, grågås och fjällgås.
 8. anserin

  anserin, dipeptid som upptäcktes i muskelvävnad från gås och som även finns hos vissa andra djurarter.
 9. anställningsbevis

  anställningsbevis, intyg om att ett anställningsavtal har ingåtts.
 10. ansätta

  ansätta, försöksvis låta gälla (som); särskilt i vetenskapliga sammanhang.