1. ansätta

  ansätta, försöksvis låta gälla (som); särskilt i vetenskapliga sammanhang.
 2. ansätta

  ansätta, anbringa verktyg mot ett arbetsstycke som skall bearbetas för formgivning och/eller ges en särskild egenskap.
 3. ansätta

  ansätta, spänna vant och stag i riggen till ett segelfartyg.
 4. ansätta

  an`sätta verb ansatte ansatt, pres. ansätter ORDLED: an--sätt-er SUBST.: ansättande, ansättning (till 2)
  Svensk ordbok
 5. ansättningsskruv

  an`sättningsskruv subst. ~en ~ar ORDLED: an-sätt-nings--skruv-en
  Svensk ordbok
 6. kronglasmetoden

  kronglasmetoden, gammal metod för manuell tillverkning av planglas.
 7. bromsskiva

  bromsskiva, benämning på den roterande, skivformiga delen i skivbromsar, mot vilken vid bromsning ansätts bromsbackar, vanligen parvis motriktade mot vardera sidan av skivan.
 8. mangalitza

  mangalitza , svinras med ursprung i Serbien, tidigare vanlig i Östeuropa.
 9. bromstrumma

  bromstrumma, benämning på den roterande, cylinderformade delen i band- och backbromsar, mot vars cylindriska yta vid bromsning ansätts bromsband respektive bromsbackar, de senare antingen utvändigt eller invändigt.
 10. bandbroms

  bandbroms, mekanisk anordning som medelst friktion hejdar eller reducerar en rotationsrörelse genom att mot en roterande trumma ansätta ett lättböjligt band med friktionsbelägg.