1. ansätta

  ansätta, försöksvis låta gälla (som); särskilt i vetenskapliga sammanhang.
 2. ansätta

  ansätta, anbringa verktyg mot ett arbetsstycke som skall bearbetas för formgivning och/eller ges en särskild egenskap.
 3. ansätta

  ansätta, spänna vant och stag i riggen till ett segelfartyg.
 4. ansätta

  an`sätta verb ansatte ansatt, pres. ansätter ORDLED: an--sätt-er SUBST.: ansättande, ansättning (till 2)
  Svensk ordbok
 5. ansättningsskruv

  an`sättningsskruv subst. ~en ~ar ORDLED: an-sätt-nings--skruv-en
  Svensk ordbok
 6. King Edward VII

  King Edward VII, matpotatissort som härstammar från Storbritannien.
 7. touche

  touche, konstterm för en konstnärs sätt att föra penseln mot duken eller för spåret av penselarbetet i målningen.
 8. kronglasmetoden

  kronglasmetoden, gammal metod för manuell tillverkning av planglas.
 9. centrifugalkoppling

  centrifugalkoppling, maskinelement för automatisk sammankoppling av två koncentriska axlar.
 10. störningsräkning

  störningsräkning, engelska perturbation theory, metod att lösa ett matematiskt fysikaliskt problem genom att utgå från ett närbesläktat problem vars lösning man känner och behandla skillnaden som en störning.