1. ansätta

  ansätta, försöksvis låta gälla (som); särskilt i vetenskapliga sammanhang.
 2. ansätta

  ansätta, anbringa verktyg mot ett arbetsstycke som skall bearbetas för formgivning och/eller ges en särskild egenskap.
 3. ansätta

  ansätta, spänna vant och stag i riggen till ett segelfartyg.
 4. ansätta

  an`sätta verb ansatte ansatt, pres. ansätter ORDLED: an--sätt-er SUBST.: ansättande, ansättning (till 2)
  Svensk ordbok
 5. bromsskiva

  bromsskiva, benämning på den roterande, skivformiga delen i skivbromsar, mot vilken vid bromsning ansätts bromsbackar, vanligen parvis motriktade mot vardera sidan av skivan.
 6. kronglasmetoden

  kronglasmetoden, gammal metod för manuell tillverkning av planglas.
 7. bromstrumma

  bromstrumma, benämning på den roterande, cylinderformade delen i band- och backbromsar, mot vars cylindriska yta vid bromsning ansätts bromsband respektive bromsbackar, de senare antingen utvändigt eller invändigt.
 8. mangalitza

  mangalitza , svinras med ursprung i Serbien, tidigare vanlig i Östeuropa.
 9. centrifugalbroms

  centrifugalbroms, trumbroms med fast trumma och invändigt roterande bromsbackar som ansätts genom centrifugalverkan, varvid bromsverkan tilltar med kvadraten på varvtalet.
 10. hydrauliskt bromssystem

  hydrauliskt bromssystem, i fordonssammanhang något oegentlig benämning på mekaniska färdbromsar som ansätts hydrostatiskt från bromspedalen via ett bromsoljerör som i vardera ändan har hydrauliska cylindrar förbundna med broms respektive pedal.