1. ansöka

  an`söka verb ansökte ansökt, pres. ansöker ORDLED: an--sök-er SUBST.: ansökande, ansökning; ansökan
  Svensk ordbok
 2. ansökning

  an`sökning subst. ~en ~ar ORDLED: an--sök-ning-en
  Svensk ordbok
 3. ansökan

  an`sökan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas ansökningar ORDLED: an--sök-an
  Svensk ordbok
 4. ansökningshandling

  an`sökningshandling subst. ~en ~ar ORDLED: an-sök-nings--handl-ing-en
  Svensk ordbok
 5. ansökningstid

  an`sökningstid subst. ~en ~er ORDLED: an-sök-nings--tid-en
  Svensk ordbok
 6. vårdbidrag

  vårdbidrag är pengar man kan få om man vårdar ett svårt sjukt eller handikappat barn hemma.
 7. personbevis

  personbevis är ett papper som skrivs av Skatteverket och talar om vad som står om en person i folkbokföringsregistret.
 8. familjebidrag

  familjebidrag är pengar man kan få av staten när man gör sin värnplikt. Man kan få bidrag till bostad, till utgifter för barnen med mera.
 9. avslag

  avslag, inom den offentliga förvaltningen nekande beslut.
 10. utlösningsrätt

  utlösningsrätt, vid exekutiv försäljning av fastighet förekommande rätt för borgenär eller annan vars ställning kan påverkas av försäljningen att genom betalning av exekutionsfordringen och förrättningskostnaderna lösa ut den som ansökt om exekutionen och därigenom träda i dennes ställe.