1. ansamla

  an`samla verb ~de ~t ORDLED: an--saml-ar SUBST.: ansamlande, ansamling
  Svensk ordbok
 2. cyklonavskiljare

  cyklonavskiljare, utrustning för separation av partiklar från ett medium (gas eller vätska) genom centrifugalkraften.
 3. pyonefros

  pyonefros, varansamling i njurbäckenet.
 4. Yoshinori Ohsumi

  Ohsumi, Yoshinori, japanska Ōsumi Yoshinori, född 9 februari 1945, japansk cellbiolog, sedan 2009 professor vid Tokyo Institute of Technology, Japan; Nobelpristagare i medicin 2016.

 5. Spitz’ nevus

  Spitz’ nevus, även spolcellsnevus, epiteloidcellsnevus, en typ av godartad pigmentnevus (hudfläck bildad av ansamlade pigmentceller, se födelsemärke).
 6. öronvax

  öronvax, cerumen , sekret som bildas i hörselgångens talg- och svettkörtlar.
 7. magma

  magma, smält bergartsmaterial i litosfären, dvs. i jordskorpan och övre manteln.
 8. stomi

  stomi, kirurgiskt anlagd öppning av ett hålorgan, såsom matstrupe ( esofagostomi), magsäck ( gastrostomi), tarm ( ileostomi från tunntarm, kolostomi från tjocktarm) eller urinledare ( urostomi), till huden eller som förbindelse till ett annat hålorgan, t.ex. mellan tunntarm och ändtarm ( ileorektostomi).
 9. sengångare

  sengångare, två familjer trögdjur: tretåiga sengångare ( Bradypodidae) och tvåtåiga sengångare ( Choloepidae) med totalt sex arter i skogar i Central- och Sydamerika.
 10. ablationsmorän

  ablationsmorän, morän, bildad vid avsmältningen av en glaciär.