1. ansamla

  an`samla verb ~de ~t ORDLED: an--saml-ar SUBST.: ansamlande, ansamling
  Svensk ordbok
 2. cyklonavskiljare

  cyklonavskiljare, utrustning för separation av partiklar från ett medium (gas eller vätska) genom centrifugalkraften.
 3. Yoshinori Ohsumi

  Ohsumi, Yoshinori, japanska Ōsumi Yoshinori, född 9 februari 1945, japansk cellbiolog, sedan 2009 professor vid Tokyo Institute of Technology, Japan; Nobelpristagare i medicin 2016.

 4. stenörter

  stenörter, Alyssum, släkte korsblommiga växter med ca 170 arter ett-, två- och fleråriga örter med utbredning från medelhavsområdet till Sibirien.
 5. öronvax

  öronvax, cerumen , sekret som bildas i hörselgångens talg- och svettkörtlar.
 6. magma

  magma, smält bergartsmaterial i litosfären, dvs. i jordskorpan och övre manteln.
 7. saxitoxin

  saxitoxin, en alkaloid som orsakar paralytisk skaldjursförgiftning hos människa.
 8. stomi

  stomi, kirurgiskt anlagd öppning av ett hålorgan, såsom matstrupe ( esofagostomi), magsäck ( gastrostomi), tarm ( ileostomi från tunntarm, kolostomi från tjocktarm) eller urinledare ( urostomi), till huden eller som förbindelse till ett annat hålorgan, t.ex. mellan tunntarm och ändtarm ( ileorektostomi).
 9. sengångare

  sengångare, två familjer trögdjur: tretåiga sengångare ( Bradypodidae) och tvåtåiga sengångare ( Choloepidae) med totalt sex arter i skogar i Central- och Sydamerika.
 10. ablationsmorän

  ablationsmorän, morän, bildad vid avsmältningen av en glaciär.