1. ansats

  ansats, musikterm som avser själva startögonblicket för en ton.
 2. ansats

  an`sats subst. ~en ~er ORDLED: an--sats-en
  Svensk ordbok
 3. monetära ansatsen

  monetära ansatsen, egentligen monetära ansatsen till betalningsbalansen, ekonomisk teori som förklarar valutareservens förändring (dvs. betalningsbalansens saldo) utifrån ett lands utbud och efterfrågan på pengar.
 4. kronglasmetoden

  kronglasmetoden, gammal metod för manuell tillverkning av planglas.
 5. Nils Kreuger

  Kreuger, Nils, 1858–1930, målare; jämför släktartikel Kreuger.
 6. embouchure

  embouchure, munstycke på tvärflöjt eller bleckblåsinstrument.
 7. crux

  crux används i en rad sammanställningar som avser olika korstyper (se tabell).
 8. fortepiano

  fortepiano, äldre namn på instrumentet piano.
 9. embouchure

  embouchure, embouchyr, ” ambis”, läpparnas allmänna kondition hos en blåsare respektive anpassningen av läpparna vid spel.
 10. kontinua

  kontinua, språkljud med mjukt, kontinuerligt förlopp.