1. ansats

  ansats, musikterm som avser själva startögonblicket för en ton.
 2. ansats

  an`sats subst. ~en ~er ORDLED: an--sats-en
  Svensk ordbok
 3. kronglasmetoden

  kronglasmetoden, gammal metod för manuell tillverkning av planglas.
 4. Nils Kreuger

  Kreuger, Nils, 1858–1930, målare; jämför släktartikel Kreuger.
 5. embouchure

  embouchure, munstycke på tvärflöjt eller bleckblåsinstrument.
 6. crux

  crux används i en rad sammanställningar som avser olika korstyper (se tabell).
 7. kontinua

  kontinua, språkljud med mjukt, kontinuerligt förlopp.
 8. fortepiano

  fortepiano, äldre namn på instrumentet piano.
 9. embouchure

  embouchure, embouchyr, ” ambis”, läpparnas allmänna kondition hos en blåsare respektive anpassningen av läpparna vid spel.
 10. egyptiskt kors

  egyptiskt kors, crux ansata , ett T-kors krönt av en ögla.