1. ansats

  ansats, musikterm som avser själva startögonblicket för en ton.
 2. Albert Einstein

  Einstein, Albert, född 14 mars 1879, död 18 april 1955, tysk-schweizisk-amerikansk fysiker, förgrundsgestalt inom 1900-talets fysik.
 3. vetenskapsteori

  vetenskapsteori, det systematiska studiet av vetenskapen med syfte att kartlägga de mekanismer som styr den vetenskapliga kunskapens uppkomst och utveckling.
 4. ek

  ek, vanlig ek, skogsek, sommarek, stjälkek, Quercus robur, art i familjen bokväxter.
 5. reflexivitet

  reflexivitet, begrepp inom samhällsvetenskap och humaniora med flera betydelser: beskrivande, metodologiskt och kunskapsteoretiskt.
 6. Sigrid Hjertén

  Hjertén, Sigrid, född 27 oktober 1885, död 24 mars 1948, konstnär, gift 1911–37 med Isaac Grünewald.
 7. Peterskyrkan

  Peterskyrkan, den romerska katolicismens huvudkyrka, belägen inom Vatikanstaten i Rom.
 8. socialt arbete

  socialt arbete, organiserad verksamhet som med fokus på svaga samhällskategorier har till syfte att förhindra att samhällsförändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på andra sätt problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer.
 9. Esaias Tegnér

  Tegnér, Esaias, född 13 november 1782, död 2 november 1846, skald, lärd, prästman, ledamot av Svenska Akademien från 1819; jämför släktartikel Tegnér.
 10. Auguste Comte

  Comte, Auguste, född 19 januari 1798, död 5 september 1857, fransk samhällsfilosof, ofta betraktad som grundare av positivismen och sociologin.