1. Anser

  Anser, det vetenskapliga namnet på släktet ansergäss.
 2. ansergäss

  ansergäss, Anser, släkte gäss med omkring tio arter, i Sverige häckar sädgås, grågås och fjällgås.
 3. anserin

  anserin, dipeptid som upptäcktes i muskelvävnad från gås och som även finns hos vissa andra djurarter.
 4. Anseriformes

  Anseriformes, det vetenskapliga namnet på ordningen andfåglar.
 5. Anseranas

  Anseranas, det vetenskapliga namnet på ett släkte gäss med en art, skatgås.
 6. Ernest Ansermet

  Ansermet, Ernest, 1883–1969, schweizisk dirigent.
 7. ANS-plast

  ANS-plast, SAN-plast , en grupp termoplaster, baserade på akrylo nitril och styren.
 8. Grand Anse

  Grand Anse, stad i Grenada; för belägenhet se landskarta Grenada.
 9. Anse la Raye

  Anse la Raye, stad i västra Saint Lucia; för belägenhet se landskarta Saint Lucia.
 10. ans

  ans subst. ~en ORDLED: ans-en
  Svensk ordbok