1. Anser

  Anser, det vetenskapliga namnet på släktet ansergäss.
 2. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 3. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 4. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 5. moské

  moské är en byggnad där muslimer samlas för att be.
 6. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 7. koala

  koala, Phascolarctos cinereus, den enda nu levande arten i pungdjursfamiljen koalor (Phascolarctidae).

 8. etik

  etik kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ’sed’ eller ’vana’.

 9. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 10. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.