1. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 2. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 3. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 4. moské

  moské är en byggnad där muslimer samlas för att be.
 5. koala

  koala, Phascolarctos cinereus, den enda nu levande arten i pungdjursfamiljen koalor (Phascolarctidae).

 6. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 7. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 8. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 9. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 10. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.