1. Rättvik

  Rättvik, församling i Västerås stift, Rättviks kommun, Dalarna (Dalarnas län); 8 659 invånare (2016).

 2. cocker spaniel

  cocker spaniel, brittisk hundras inom FCI-grupp 8 (före 1994 inom gruppen fågelhundar).
 3. Livia Drusilla

  Livia Drusilla, född 30 januari 58 f.Kr., död 29 e.Kr., romersk kejsarinna, hustru till Augustus.
 4. Yellow Kid

  Yellow Kid, Hogan’s Alley, amerikansk tecknad serie av Richard F. Outcault, publicerad 1895–98.
 5. Vanda

  Vanda, kvinnonamn av omdiskuterat ursprung, ibland ansett som ett tyskt namn bildat till ett ord med betydelsen ’stam’, ’stjälk’, ibland ansett som ett slaviskt namn (jämför polska Wanda) av okänt ursprung.
 6. dipterocarpusväxter

  dipterocarpusväxter, Dipterocarpaceae, tvåhjärtbladig växtfamilj med knappt 600 arter små eller medelstora träd hemmahörande i tropiska Asien och ostindiska övärlden samt med några arter i tropiska Afrika.
 7. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 8. ediacarafaunan

  ediacarafaunan, utdöd värld av organismer uppkallad efter fyndorten Ediacara ca 350 km norr om Adelaide i delstaten South Australia.
 9. Elaine

  Elaine , kvinnonamn av engelskt ursprung, ofta ansett som en ombildning av Helena.
 10. hellenismen

  hellenismen, benämning på en epok i antik historia, med början vid Alexander den stores död 323 f.Kr.