1. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 2. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 3. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.
 4. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.

 5. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 6. efterkrigstiden

  efterkrigstiden, allmän betydelse benämning på en period som infaller efter ett krigstillstånd. I västerländsk mening avses vanligen perioden från andra världskrigets slut 1945 fram till våra dagar.
 7. censur

  censur, förhandsgranskning av innehållet i olika kommunikationskanaler som tidningar, tidskrifter, böcker, teaterföreställningar, filmer, radio- och TV-program osv.
 8. svenska modellen

  svenska modellen, begrepp som syftar på vissa politisk-ekonomiska drag som har varit eller ansetts vara unika för Sverige.

 9. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.
 10. häst

  häst, eller tamhäst, är sedan årtusenden ett av människans viktigaste husdjur.