1. Pablo Picasso

  Pablo Picasso är säkert världens mest berömda konstnär från 1900-talet.
 2. irokeser

  irokeser, stammar tillhörande irokesförbundet.

 3. dedalisk stil

  dedalisk stil, modern stilbeteckning som avser den grekiska skulpturen på 600-talet f.Kr, huvudsakligen terrakottafiguriner och ett fåtal större skulpturer i sten.
 4. Thomas Ruff

  Ruff, Thomas, född 1958, tysk fotograf, känd för sitt bildmässiga experimenterande.
 5. heraldik

  heraldik, vetenskap om sköldemärken och deras tillbehör.
 6. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 7. buddhistisk konst

  buddhistisk konst, konst som återspeglar den buddhistiska religionen.
 8. skokräm

  sko`kräm subst. ~en ~er ORDLED: sko--kräm-en
  Svensk ordbok
 9. modellera

  2modelle´ra verb ~de ~t ORDLED: mod-ell-er-ar SUBST.: modellerande, modellering
  Svensk ordbok
 10. mulna

  mu`lna verb ~de ~t ORDLED: muln-ar SUBST.: mulnande
  Svensk ordbok