1. Pablo Picasso

  Pablo Picasso är säkert världens mest berömda konstnär från 1900-talet.
 2. dedalisk stil

  dedalisk stil, modern stilbeteckning som avser den grekiska skulpturen på 600-talet f.Kr, huvudsakligen terrakottafiguriner och ett fåtal större skulpturer i sten.
 3. irokeser

  irokeser, stammar tillhörande irokesförbundet.

 4. Thomas Ruff

  Ruff, Thomas, född 1958, tysk fotograf, känd för sitt bildmässiga experimenterande.
 5. heraldik

  heraldik, vetenskap om sköldemärken och deras tillbehör.
 6. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 7. buddhistisk konst

  buddhistisk konst, konst som återspeglar den buddhistiska religionen.
 8. skokräm

  sko`kräm subst. ~en ~er ORDLED: sko--kräm-en
  Svensk ordbok
 9. modellera

  2modelle´ra verb ~de ~t ORDLED: mod-ell-er-ar SUBST.: modellerande, modellering
  Svensk ordbok
 10. mulna

  mu`lna verb ~de ~t ORDLED: muln-ar SUBST.: mulnande
  Svensk ordbok