1. investering

  investering, i vid mening någon form av uppoffring för att senare få inkomster eller andra fördelar.
 2. kapprustning

  kapprustning, växelvis ökning av den militära kapaciteten mellan två eller flera parter.
 3. Bill Clinton

  Clinton, William Jefferson (Bill), född 19 augusti 1946, amerikansk politiker (demokrat), president 1993–2001.

 4. utredning

  utredning, klarläggande, anskaffning och sammanställning av uppgifter, även benämning på kommitté med uppgift att utreda en viss fråga samt framför allt på dess arbetsresultat: kommittén verkställer således en utredning.
 5. reportage

  reportage, anskaffning av nyheter för olika massmediers räkning (”vara ute på reportage”) samt den genre i vilken dessa nyheter presenteras.
 6. rekrytering

  rekrytering, anskaffning av personal och alla de åtgärder som förknippas med tillsättandet av en ledig befattning.
 7. försvarspolitik

  försvarspolitik, samlingsbegrepp för de politiska beslut som rör utformningen av såväl militära som civila delar av ett nationellt eller multinationellt försvar.

 8. ackvisition

  ackvisition, anskaffning av kunder, t.ex. försäkringstagare, annonsörer eller prenumeranter; nyförvärv, t.ex. till en samling.
 9. flottan

  flottan, tidigare ett vapenslag inom den svenska marinen.
 10. anskaffning

  an`skaffning subst. ~en ~ar ORDLED: an--skaff-ning-en
  Svensk ordbok