1. Fortifikationsförvaltningen

  Fortifikationsförvaltningen, FortF , äldre myndighet inom försvarsmakten som 1948 organiserades för anskaffning och fackmässig förvaltning av försvarets mark, anläggningar (befästningar, flygfält m.m.) och lokaler.
 2. kapprustning

  kapprustning, växelvis ökning av den militära kapaciteten mellan två eller flera parter.
 3. anskaffning

  an`skaffning subst. ~en ~ar ORDLED: an--skaff-ning-en
  Svensk ordbok
 4. ackvisition

  ackvisition, anskaffning av kunder, t.ex. försäkringstagare, annonsörer eller prenumeranter; nyförvärv, t.ex. till en samling.
 5. investering

  investering, i vid mening någon form av uppoffring för att senare få inkomster eller andra fördelar.
 6. flottan

  flottan, tidigare ett vapenslag inom den svenska marinen.
 7. reportage

  reportage, anskaffning av nyheter för olika massmediers räkning (”vara ute på reportage”) samt den genre i vilken dessa nyheter presenteras.
 8. Fortifikationsverket

  Fortifikationsverket, FortV, myndighet som företräder staten som ägare av försvarsfastigheter.
 9. kärnvapenkrig

  kärnvapenkrig kan uppstå antingen som ett led i ett medvetet politiskt beslut eller som ett resultat av misstag och tekniska fel, särskilt under en akut krissituation.

 10. sjöräddning

  sjöräddning, efterforskning och undsättning av nödställda till sjöss.