1. anskaffningsvärde

  anskaffningsvärde, kostnaden för en tillgångs anskaffning eller tillverkning.
 2. anskaffningsvärdeprincipen

  anskaffningsvärdeprincipen, inom redovisning använd metod vilken innebär att tillgångar tas upp till ett värde som motsvarar de utgifter man haft för köpet eller tillverkningen av anläggningstillgången, anskaffningsvärdet.
 3. anskaffning

  an`skaffning subst. ~en ~ar ORDLED: an--skaff-ning-en
  Svensk ordbok
 4. kapprustning

  kapprustning, växelvis ökning av den militära kapaciteten mellan två eller flera parter.
 5. ackvisition

  ackvisition, anskaffning av kunder, t.ex. försäkringstagare, annonsörer eller prenumeranter; nyförvärv, t.ex. till en samling.
 6. investering

  investering, i vid mening någon form av uppoffring för att senare få inkomster eller andra fördelar.
 7. flottan

  flottan, tidigare ett vapenslag inom den svenska marinen.
 8. reportage

  reportage, anskaffning av nyheter för olika massmediers räkning (”vara ute på reportage”) samt den genre i vilken dessa nyheter presenteras.
 9. utredning

  utredning, klarläggande, anskaffning och sammanställning av uppgifter, även benämning på kommitté med uppgift att utreda en viss fråga samt framför allt på dess arbetsresultat: kommittén verkställer således en utredning.
 10. kärnvapenkrig

  kärnvapenkrig kan uppstå antingen som ett led i ett medvetet politiskt beslut eller som ett resultat av misstag och tekniska fel, särskilt under en akut krissituation.