1. ingångsvärde

    ingångsvärde, anskaffningskostnad vid reavinstberäkning för t.ex. fastighet eller värdepapper.
  2. tegelindustri

    tegelindustri, gren inom mineralvaruindustrin med tillverkning av byggnadsmaterial, såsom murtegel, fasadtegel, taktegel och rör samt eldfast tegel (bland annat för infodring inom stålindustrin).
  3. anskaffning

    an`skaffning subst. ~en ~ar ORDLED: an--skaff-ning-en
    Svensk ordbok